stavby na klíč
Izolace střech, renovace teras a stavební izolace


Mezi naše další činnosti patří izolace střech, střešní izolace, renovace teras a střech včetně oplechování, spodní izolace staveb mPVC, Izolace plochých střech proti vlhkosti.

Dále pak tepelné izolace střech, kompletní sanace obytných budov, včetně sanací balkonů, lodžií, střech, izolace střechy, opravy lepenkových střech, izolace střešních zahrad, střešní izolace atd.

Mezi naše největší dodavatele materiálu pro Hydroizolace Střech patří firma Fatrafol, jejichž produkty doporvází dlouhodobě vynikající pověst.
Izolace střechy patří k zásadám dobře tepelně izolované stavby. Izolovaná střecha je předpoklad k minimálním tepelným ztrátám staveb.


- Izolace plochých střech
rekonstrukce a revitalizace
- Izolace jímek
- Izolace bazénů
- Izolace zelených střech
- Ochranné izolační nátěry
- Tepelné izolace střech
- Zemní izolace
- Izolace proti radonu
- Izolace teras a balkonů